Cho mình hỏi bài toán sau đây sai ở chỗ nào: Chứng minh:4 = 5 –>Ta có -20 = -20 <=> 25 – 45 = 16 – 36 => 5^2 – 2.5.9/ 2 = 4^2 – 2.4.9/2 Cộg cả

Question

Cho mình hỏi bài toán sau đây sai ở chỗ nào:
Chứng minh:4 = 5
–>Ta có
-20 = -20
<=> 25 – 45 = 16 – 36
=> 5^2 – 2.5.9/ 2 = 4^2 – 2.4.9/2
Cộg cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằg đẳg thức :
5^2 – 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 – 2.4.9/2 + (9/2)^2
<=> (5 – 9/2)^2 = (4 – 9/2 )^2
=> 5 – 9/2 = 4 – 9/2
=> 5 = 4
:)))))))))))))0

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-05T09:59:44+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:00:48+00:00

  Đáp án:

  khi thay căn các bạn ko cho trị tuyệt đối sao ?

  đến bước cuối phải là

  <=> (4 – 9/2)^2 = (5 – 9/2)^2 ( hằng đẳng thức)

  <=>| 4 – 9/2 | = |5 – 9/2 |

  => 2 TH xảy ra !

  Th1 cả hai vế cùng dấu !!

  <=> 4 – 9/2 = 5 – 9/2

  <=> 4=5 (Loại )

  TH2 : 2 vế trái dấu

  <=> 4 – 9/2 = 5 – 9/2

  <=> 9=9 ( chọn )

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-05T10:01:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  <=> (5 – 9/2)^2 = (4 – 9/2 )^2

  => 5 – 9/2 = 4 – 9/2

  Bước này sai, lấy căn hai vế cần có trị tuyệt đối, \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )