Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 4,6 gam kim loại sinh ra 11,7 gam muối của kim loại có hóa trị I. Tên kim loại đó là A. nhôm. B. liti. C. kali.

Question

Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 4,6 gam kim loại sinh ra 11,7 gam muối của kim loại có hóa trị I. Tên kim loại đó là
A. nhôm. B. liti. C. kali. D. natri.

in progress 0
Arya 1 tuần 2021-12-07T03:03:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:04:07+00:00

  Đáp án :D. Natri

  Chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-12-07T03:04:38+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   Gọi kim loại là R hóa trị n

  2R + nCl2 —>2RCln

  BTKL: mR + mCl2=mRCln

  -> mCl2=11,7-4,6=7,1 gam -> nCl2=7,1/(35,5.2)=0,1 mol

  -> nR=2nCl2/n=0,2/n -> MR=46/(0,2/n)=23n

  Thỏa mãn n=1 -> MR=23 -> R là Na

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )