cho p/s số A=n+1/n-3(n thuộc N). Tìm n để A có giá trị lớn nhất

Question

cho p/s số A=n+1/n-3(n thuộc N). Tìm n để A có giá trị lớn nhất

in progress 0
Brielle 11 phút 2021-09-16T18:26:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:27:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có:

  A=$\frac{n+1}{n-3}$=$\frac{n-3+4}{n-3}$=1+$\frac{4}{n-3}$

  để A có giá trị lớn nhất

  ⇔ $\frac{4}{n-3}$ nhận GTLN

  Để  $\frac{4}{n-3}$ nhận GTLN

  ⇔n-3 nhận GTNN

  vì n∈N

  Nên n=0⇒n-3=-3

  vậy n=0 thì A nhận GTLN

  0
  2021-09-16T18:28:05+00:00

  A = ` { n + 1 } / { n – 3 } ` = ` { ( n – 3 ) + 4 } / { n – 3 } ` 

  = 1 – ` 4 / { n – 3 } `

  A lớn nhất -> ` 4 / { n – 3 } ` nhỏ nhất

  -> ` 4 / { n – 3 } ` là phân số âm nhỏ nhất

  -> n – 3 có hiệu là số âm lớn nhất

  -> n – 3 = – 1

  -> n = 2

  Vậy n = 2

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )