Cho phương trình : x^2-2(m+1)+2m=0 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thoả mãn :x1^2 – x2^2= x1 – x2

Question

Cho phương trình : x^2-2(m+1)+2m=0
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thoả mãn :x1^2 – x2^2= x1 – x2

in progress 0
Arianna 4 tháng 2021-09-02T23:59:11+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:00:34+00:00

  Đáp án:

  \(m =  – \dfrac{1}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

   Để phương trình có 2 nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \to {m^2} + 2m + 1 – 2m \ge 0\\
   \to {m^2} + 1 \ge 0\left( {ld} \right)\forall m\\
  Có:{x_1}^2 – {x_2}^2 = {x_1} – {x_2}\\
   \to \left( {{x_1} – {x_2}} \right)\left( {{x_1} + {x_2}} \right) – \left( {{x_1} – {x_2}} \right) = 0\\
   \to \left( {{x_1} – {x_2}} \right)\left( {{x_1} + {x_2} – 1} \right) = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {x_1} = {x_2}\\
  {x_1} + {x_2} – 1 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \Delta ‘ = 0\\
  2m + 2 – 1 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {m^2} + 1 = 0\left( l \right)\\
  m =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )