Cho phương trình x ² -2(m+1)x+m ²+1=0 Xác định các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt, biết tổng của hai nghiệm không lớn hơn 4?

Question

Cho phương trình x ² -2(m+1)x+m ²+1=0
Xác định các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt, biết tổng của hai nghiệm không lớn hơn 4?

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-05T16:13:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:15:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x²-2(m+1)x+m²+1=0(1)

  xét Δ=2m

  để pt(1) có 2 nghiệm phân biệt ⇔Δ>0

    ⇔2m>0

   ⇔m>0

  Áp dụng định lý Vi-ét:

  x+x’=2m+2

  x×x’=m²+1

  tổng hai nghiệm ko lớn hơn 4

  ⇔2m+2<4 

  ⇔2m<2

  ⇔m<1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )