cho tam giác ABC, BD,CE là 2 đg trung tuyến, G là giao điểm. H, K là tr. điểm GB,GC. a, cm: DEHK là hbh b, tam giác ABC có đk gì để DEHK là hcn?

Question

cho tam giác ABC, BD,CE là 2 đg trung tuyến, G là giao điểm. H, K là tr. điểm GB,GC.
a, cm: DEHK là hbh
b, tam giác ABC có đk gì để DEHK là hcn?

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-23T18:46:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:48:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,

   Vì DE là đường trung bình trong tam giác ABC nên DE//BC và DE=1/2BC

   Vì HK là đường trung bình trong tam giác GBC nên HK//BC và HK=1/2BC

  Suy ra : Tứ giác DEHK có DE=HK và DE//HK nên DEHK là hình bình hành

  b,

  Để DEHK là hình chữ nhật thì EH phải vuông góc với HK

  EH là đường trung bình trong tam giác ABG nên EH//AG
  mà HK//BC suy ra AG vuông góc BC

  Do đó tam giác ABC cân tại A 

  0
  2021-08-23T18:48:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  DE là đường trung bình trong tam giác ABC nên DE//BC và DE=1/2BC

  HK là đường trung bình trong tam giác GBC nên HK//BC và HK=1/2BC

  Tứ giác DEHK có DE=HK và DE//HK nên DEHK là hình bình hành

  b,

  Đế DEHK là hình chữ nhật thì EH vuông góc với HK

  EH là đường trung bình trong tam giác ABG nên EH//AG
  mà HK//BC suy ra AG vuông góc BC

  Do đó tam giác ABC cân tại A 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )