Cho tam giác ABC cân tại A có BH và CK ;à hai đường cao của tam giác. Chứng minh BCHK là hình thang cân.

Question

Cho tam giác ABC cân tại A có BH và CK ;à hai đường cao của tam giác. Chứng minh BCHK là hình thang cân.

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-24T01:15:45+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:17:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét tg AKC và tg AHB có:

  góc AKC = góc AHB(=90 độ)

  AC = AB

  góc A chung

  => tg AKC = tg AHB(g.c.g)

  => AK=AH(hai cạnh tương ứng)

  => tg AHK cân tại A

  mà tg ABC cũng cân tại A

  => góc ABC = góc AKH

  mà hai góc ở vị trí đồng vị 

  =>KH//BC

  tứ giác KHBC có KH//BC 

  và góc ABC = góc ACB

  => tứ giác KHBC là hình thang cân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )