Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đg tròn tâm O cạnh bên = 4cm, đg cao AH= 3cm. Tính bán kính đg tròn ngoại tiếp tam giác đó( giúp mik vs)

Question

Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đg tròn tâm O cạnh bên = 4cm, đg cao AH= 3cm. Tính bán kính đg tròn ngoại tiếp tam giác đó( giúp mik vs)

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2021-08-23T04:25:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:26:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-23T04:26:38+00:00

  Đáp án: 2cm

   

  Giải thích các bước giải

  DO tam giác ABC cân tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp O trùng với trọng tâm tam giác

  Lại có AH là đường cao

  => O nằm trên AH 

  $\begin{array}{l}
  AO = \dfrac{2}{3}AH\\
   \Rightarrow R = AO = \dfrac{2}{3}.3 = 2\left( {cm} \right)
  \end{array}$

  Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )