Cho tam giác Abc có A=60 C=B=50 Kẻ BH vuông góc vs AC. Tính AHB và CHB

Question

Cho tam giác Abc có A=60 C=B=50
Kẻ BH vuông góc vs AC. Tính AHB và CHB

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-28T07:00:03+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-28T07:01:42+00:00

    vì BH vuông góc với AC => AHB = CHB=90 độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )