/Cho tam giác ABC có AB=25cm; AC=30cm. trên cạnh AB và AC lấy điểm M và N sao cho AM=10cm; AN=12cm. Nếu MN=14cm thì BC bằng bao nhiêu cm?

Question

/Cho tam giác ABC có AB=25cm; AC=30cm. trên cạnh AB và AC lấy điểm M và N sao cho AM=10cm; AN=12cm. Nếu MN=14cm thì BC bằng bao nhiêu cm?

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-04T04:37:03+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T04:38:11+00:00

  Đáp án:

  ta có

  AM/AB = 10/25 = 2/5

  AN/AC = 12/30 = 2/5

  vậy theo định lí talet đảo ta đc MN//BC

  => theo hệ wả của talet:

  MN/BC = AM/AB = AN/AC = 2/5

  <=> BC = MN : 2/5 = 14 : 2/5 = 35(cm)

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-04T04:39:01+00:00

  \[\begin{array}{l}
  Ta\,\,\,co:\\
  \frac{{AM}}{{AB}} = \frac{{10}}{{25}} = \frac{2}{5}\\
  \frac{{AN}}{{AC}} = \frac{{12}}{{30}} = \frac{2}{5}\\
  \Rightarrow \frac{{AM}}{{AB}} = \frac{{AN}}{{AC}} = \frac{2}{5}\\
  \Rightarrow MN//BC\,\,\left( {dinh\,\,ly\,\,\,Ta – let\,\,dao} \right)\\
  \Rightarrow \frac{{MN}}{{BC}} = \frac{2}{5}\\
  \Rightarrow BC = \frac{{5.MN}}{2} = \frac{{5.14}}{2} = 35\,\,cm.
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )