cho tam giác ABC có AB = AC. M là trung điểm của BC. C) Trên nủa mặt phẳng bờ là AC không chứa điểm B ,vẻ tia AX // BC .lấy điểm I trên tia AX sao cho

Question

cho tam giác ABC có AB = AC. M là trung điểm của BC.
C) Trên nủa mặt phẳng bờ là AC không chứa điểm B ,vẻ tia AX // BC .lấy điểm I trên tia AX sao cho AI = BC .chứng Minh Ba điểm D,C,I thẳng hàng

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-11-19T23:51:06+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T23:52:42+00:00

  a/ Xét ΔABM và ΔACM có:

  AM : cạnh chung

  AB = AC (gt)

  BM = CM (gt)

  => ΔABM = ΔACM (đpcm)

  b) Xét ΔAMC và ΔDMB có:

  MA = MD( gt)

  AMC^=BMD^ (đối đỉnh)

  BM = CM (gt)

  => ΔAMC = ΔDMB (c.g.c)

  => AC = BD (2 cạnh tương ứng) (đpcm)

  c) Vì ΔAMC = ΔDMB (ý b)

  => MAC^=MDB^ (2 góc tương ứng)

  mà 2 góc này lại ở vị trí so le trong nên:

  => AB // CD (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )