Cho tam giác ABC có AB= AC. Qua đỉnh A kẻ đường xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC. Kẻ BD và CE vuông góc với xy. CMR: a) tam giác ABD= tam giác AC

Question

Cho tam giác ABC có AB= AC. Qua đỉnh A kẻ đường xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC. Kẻ BD và CE vuông góc với xy. CMR:
a) tam giác ABD= tam giác ACE
b) DE = BD + CE

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-27T07:13:17+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:14:19+00:00

  Giải thích các bước giải :

  a, Vì `\hat{BAC} = 90^0` ( giả thiết ) 

  → `\hat{A_1} + \hat{A_2} = 90^0`

  Nhưng `\hat{C_1} + \hat{A_2} = 90^0`

  → `\hat{A_1} = \hat{C_1}`

  Do `\hat{A_1} = \hat{C_1}` ( chứng minh trên ) ; `AB = AC` ( giả thiết ) ; `\hat{ADB} = \hat{CEA}` ( `= 90^0` )

  `⇒ ΔADB = ΔACE` ( ch – gn ) → đpcm

  b, Vì `ΔADB = ΔACE` ( chứng minh trên ) 

  Suy ra : `AE = BD` và `AD = CE`

  `→ DE = AD + EA` hay `BD + CE .`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )