Cho tam giác ABC, gọi I là giao điểm hai phân giác góc A và B. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở M và AC ở N Chứng minh MN=BM+CN

Question

Cho tam giác ABC, gọi I là giao điểm hai phân giác góc A và B. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở M và AC ở N
Chứng minh MN=BM+CN

in progress 0
Rose 1 năm 2021-09-13T16:06:56+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-13T16:08:11+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: BI là phân giác 

              CI là phân giác  

  ,

  +) Vì ;

  cân tại M

  +) Vì ;

  Cân tại N

  Ta có: 

  mà ;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )