Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC ), trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B lấy điểm D bất kì. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD,

Question

Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC ), trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B lấy điểm D bất kì. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, AD. Cm : a) MN // PQ, MQ // NP b) MN + NP + PQ + QM = AC +BD

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-24T20:27:46+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:28:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn tự vẽ hình nha.

  Xét $ΔABC$ có $M;N$ lần lượt là trung điểm $AB;BC$

  $⇒MN$ là đường trung bình $ΔABC$

  `⇒MN=\frac{AC}{2}(1)`$;MN//AC(2)$

  Xét $ΔBCD$ có $N;P$ lần lượt là trung điểm $CB;CD$

  $⇒PN$ là đường trung bình $ΔDBC$

  `⇒PN=\frac{BD}{2}(3)`$;PN//BD(4)$

  Xét $ΔACD$ có $P;Q$ lần lượt là trung điểm $CD;AD$

  $⇒PQ$ là đường trung bình $ΔACD$

  `⇒PQ=\frac{AC}{2}(5)`$;PQ//AC(6)$

  Xét $ΔABD$ có $M;Q$ lần lượt là trung điểm $AB;AD$

  $⇒MQ$ là đường trung bình $ΔABD$

  `⇒MQ=\frac{BD}{2}(7)`$;MQ//BD(8)$

  a) Từ:

  $(2);(6)⇒MN//PQ$ (đpcm)

  $(4);(8)⇒PN//MQ$ (đpcm)

  b) Từ $(1);(3);(5);(7)$

  `⇒MN+NP+PQ+QM=\frac{AC}{2}+\frac{BD}{2}+\frac{AC}{2}+\frac{BD}{2}=AC+BD` (đpcm)

   

  0
  2021-08-24T20:29:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:( hình bạn tự vẽ đc nhé vì mk ko có máy để chụp)

  a,Trong tam giác ADC có

        AQ=DQ

         DP=CP

  Nên QP là đg trung bình của tam giác ADC

  => QP//AC(1)

  Tương tự, trong tam giác ABC có MN//QP(2)

  Từ 1 và 2 ta có : MN//QP

  b,Trong tam giác ABD có BD là đg trung bình của tam giác ABD => MQ=1/2 BD

  Tương tự, trong tam giác CBD: NP=1/2BD

                      trong tam giác ABC: MN = 1/2 AC

                       trong tam giác ADC: QP=1/2AC

  Ta có :

         MN+NP+PQ+QM

  =1/2BD+1/2BD+1/2AC+1/2AC

  =BD+AC

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )