Cho tam giác ABC , tia phân giác của góc C cắt AB ở D. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB . a) C/m CD song song EB . b) Tia phân giác

Question

Cho tam giác ABC , tia phân giác của góc C cắt AB ở D. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB .
a) C/m CD song song EB .
b) Tia phân giác của góc E cắt đường thẳng CD tại F , vẽ CK vuông góc EF tại K . Chứng minh CK là tia phân giác của góc ECF .

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-07-09T22:16:50+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:18:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Xét ΔCBEΔCBE có:

  CB=CE(gt)CB=CE(gt)

  => ΔCBEΔCBE cân tại C.

  => CBEˆ=CEBˆCBE^=CEB^ (tính chất tam giác cân).

   CDCD là tia phân giác của ACBˆ(gt)ACB^(gt)

  => ACDˆ=DCBˆ=ACBˆ2.ACD^=DCB^=ACB^2.

  Hay ACBˆ=2ACDˆ=2DCBˆACB^=2ACD^=2DCB^ (1).

  Lại có: ACBˆ=CBEˆ+CEBˆACB^=CBE^+CEB^ (vì ACBˆACB^ là góc ngoài tại đỉnh C của ΔCBEΔCBE).

  => ACBˆ=CBEˆ+CBEˆACB^=CBE^+CBE^

  => ACBˆ=2CBEˆACB^=2CBE^ (2).

  Từ (1) và (2) => 2DCBˆ=2CBEˆ.2DCB^=2CBE^.

  => DCBˆ=CBEˆ.DCB^=CBE^.

  Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong.

  => CDCD // EB.EB.

  b) Vì CDCD // EB(cmt)EB(cmt)

  => CKCK // EB.EB.

  => CFEˆ=FEBˆCFE^=FEB^ (vì 2 góc so le trong).

   CEFˆ=FEBˆCEF^=FEB^ (vì EFEF là tia phân giác của CEBˆCEB^)

  => CFEˆ=CEFˆ.CFE^=CEF^.

   ΔKCFΔKCF vuông tại K(gt)K(gt)

  => KFCˆ+KCFˆ=900KFC^+KCF^=900 (tính chất tam giác vuông) (3).

   ΔKCEΔKCE vuông tại K(gt)K(gt)

  => KECˆ+KCEˆ=900KEC^+KCE^=900 (tính chất tam giác vuông) (4).

   CFEˆ=CEFˆ(cmt)CFE^=CEF^(cmt)

  => KFCˆ=KECˆKFC^=KEC^ (5).

  Từ (3) ; (4) và (5) => KCFˆ=KCEˆ.KCF^=KCE^.

  => CKCK là tia phân giác của ECFˆ(đpcm).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )