Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AB kẽ AE là tia phân giác của góc BAC ( điểm E thuộc đoạn BC). Chứng minh rằng AE//BD

Question

Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AB kẽ AE là tia phân giác của góc BAC ( điểm E thuộc đoạn BC). Chứng minh rằng AE//BD

in progress 0
Piper 4 ngày 2021-09-08T13:29:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:31:16+00:00

  Góc BAE bằng 1/2 góc BAC (1)

  Góc BAC là góc ngoài tam giác ABD=>Góc ADB+ABD=BAC

  Mà tam giác ABD cân tại A ( vì AB=AD)=> ADB=ABD

  =>ABD+ADB=1/2 BAC (2)

  Từ (1) và (2) =>góc BAE=ABD+>AE//BD

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )