Cho tam giác ABC trực tâm H. Trung điểm của BC là H chứng minh a)→ MA. →MH = 1/4 BC^2 b) MH ^2 + MA ^2 = AH^2 + 1/2 BC^2 Làm câu b thôi nha, câu a m

Question

Cho tam giác ABC trực tâm H. Trung điểm của BC là H chứng minh
a)→ MA. →MH = 1/4 BC^2
b) MH ^2 + MA ^2 = AH^2 + 1/2 BC^2
Làm câu b thôi nha, câu a mình giải đc rồi

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-11-13T07:12:40+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:14:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  b) Ta có  $\overrightarrow{MH}$ – $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AH}$

  <=> $AH^2 = (\overrightarrow{MH} -\overrightarrow{MA})^2 = MH^2 – 2\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MA} + MA^2$

  <=>$AH^2 + 2\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MA} = MH^2 + MA^2$

  Do $\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MA} = $ $\frac{1}{4}BC^2$  (Câu a)

  => $MH^2 + MA^2 = AH^2 + 2.$$\frac{1}{4}BC^2 = AH^2 + $ $\frac{1}{2}BC^2$ (dpcm) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )