Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. a) Tính độ dài cạnh BC. b) Vẽ đường phân giác BD của tam giác ABC (D thuộc AC). Vẽ DE vuông góc BC

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. a) Tính độ dài cạnh BC. b) Vẽ đường phân giác BD của tam giác ABC (D thuộc AC). Vẽ DE vuông góc BC tại E. Chứng minh tam giác ABD = tam giác EBD

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-18T04:12:34+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:13:38+00:00

  a) Áp dụng định lý Py-ta-go

  BC²=AC²+AB²

  BC²=3²+4²

  BC²=25

  ⇒BC=5cm

  b) Xét ΔABD và ΔEBD

  AB chung

  B1=B2 (gt)

  E=A=90 độ

  ⇒ΔABD=ΔEBD

   

  0
  2021-09-18T04:13:51+00:00

  a, Xét ΔABC vuông tại A (GT)

  ⇒ BC²=AB²+AC² (đlý pytago)

  mà AB=3cm, AC=4cm(GT)

  ⇒ BC²=3²+4²

  ⇒ BC²=9+16

  ⇒ BC²=25

  ⇒ BC=√25

  ⇒ BC=5cm

  b, Xét ΔABD vuông tại A(gt)

            ΔEBD vuông tại E(gt)

  có góc ABD=góc EBD (BD là phân giác)

              BD: cạnh chung

  ⇒ΔABD=ΔEBD(cạnh huyền-góc nhọn)

  #nguyentram14032006

  #Hocdelamgi?

       

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )