Cho tam giác abc vuông tại a có ab=3cm ac=4cm và tam giac def vuong tại f có ef=6cm,df=8cm A hai tam giac abc vá tam giac fed có đồng dạng ko ? Vì sao

Question

Cho tam giác abc vuông tại a có ab=3cm ac=4cm và tam giac def vuong tại f có ef=6cm,df=8cm
A hai tam giac abc vá tam giac fed có đồng dạng ko ? Vì sao ?
B tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó,so sanh tỉ số chu vi với tỉ sồ đồng dạng của hai tam giác

in progress 0
Madeline 2 giờ 2021-10-24T01:55:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:56:36+00:00

  Đáp án:

   ABC đồng dạng với tam giác FED

  b,chu vi ABC=12cm

  chu vi DEF=24cm

  tỉ số chu vi bằng tỉ số đồng dạng

  Giải thích các bước giải:

   ABC đồng dạng với tam giác FED vì:

  AB/AC=ED/DF

  góc BAC = EFD (=90 độ)

  b,độ dài cạnh BC là:

  BC ^2=AB^2 + AC^2

  ->BC=5 (cm)

   chu vi tam giác ABC bắng

  ab+ac+cb=3+4+5=12(cm)

  độ dài cạnh ed là:

  ED^2=ED^2+DF^2

  ->ED=10 (cm)

  chu vi tam giác DEF bằng:

  ef+df+ed=6+8+10=24(cm)

  tỉ số chu vi là:

  12/24=1/2

  tỉ số đồng gạng là:

  3/6=1/2

  =>Tỉ số chu vi bằng tỉ số đồng dạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )