cho tam giác abc vuông tại a có am là đường trung tuyến . Ab = 8 cm ,AC = 6 cm . Câu a , tính độ dài AM b, gọi D là điểm đối xứng với A qua M .Tứ giác

Question

cho tam giác abc vuông tại a có am là đường trung tuyến . Ab = 8 cm ,AC = 6 cm . Câu a , tính độ dài AM b, gọi D là điểm đối xứng với A qua M .Tứ giác ABDC là hình gì ? vì sao

in progress 0
Everleigh 3 giờ 2021-09-07T12:58:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:59:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, Theo định lí Pi-ta-go, ta có:

  BC²=AB²+AC²

  ⇒BC² = 8²+6²

  ⇒BC² = 100

  ⇒BC = căn 100 = 10 (cm)

  Vì AM là đừng trung tuyến trong tam giác vuông ứng với cạnh huyền ⇒ AM = 1/2 BC

  ⇒AM = BC/2 = 10/2 = 5 (cm)

  Ta có: MA = MD (GT)

  MB = MC (GT)

  ⇒ ABCD là hình bình hành (1)

  Có A là 90 độ (2)

  _ Từ (1) và (2) ⇒ ABCD là hình chữ nhật

   

  0
  2021-09-07T12:59:55+00:00

  Đáp án:a)AM=5cm

  b)ABDC là hình chữ nhật

  Giải thích các bước giải:

  a)ΔABC vuông tại A có đường trung tuyến AM

  ⇒AM=BC/2=√(AB²+AC²)/2=5cm

  b)Do D là điểm đối xứng của A qua M

  ⇒M là trung điểm của AD

  Xét tứ giác BDCA có hai đương chéo BC và AD cắt nhau tại M là trung điểm của mỗi đường

  ⇒BDCA là hình bình hành

  Lại có:∠ BAC=90 độ

  ⇒BDCA là hình chữ nhật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )