Cho tam giác MCD nhọn A,B là trung điểm MD,MC a) tứ giác ABCD là hình gì? vì sao ? b) Gọi I,K là trung điểm AD, BC.Tính IK, biết CD= 6cm Giải hộ :)

Question

Cho tam giác MCD nhọn A,B là trung điểm MD,MC
a) tứ giác ABCD là hình gì? vì sao ?
b) Gọi I,K là trung điểm AD, BC.Tính IK, biết CD= 6cm
Giải hộ 🙂

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-08-28T19:25:59+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:27:33+00:00

  a) Ta có A, B là trung điểm MD, MC nên AB là đường trung bình của tam giác MCD.

  Vậy AB//CD và $AB = \dfrac{1}{2} CD$.

  Xét tứ giác ABCD có AB//CD.

  Vậy tứ giác ABCD là hình thang.

  b) Do I, K là trung điểm AD, BC nên IK là đường trung bình của hình thang ABCD.

  Vậy $IK = \dfrac{AB + CD}{2}$

  Lại có $AB = \dfrac{1}{2} CD = \dfrac{1}{2} . 6 = 3$ (cm)
  Vậy

  $IK = \dfrac{AB+CD}{2} = \dfrac{3 + 6}{2} = \dfrac{9}{2}$ (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )