cho tam giác nhọn ABC có AH là đường cao tia phân giác góc B cắt AC tại M từ M kể đường thẳng vuông góc với AH cắt BC tại M a)chứng minh tứ giá

Question

cho tam giác nhọn ABC có AH là đường cao tia phân giác góc B cắt AC tại M từ M kể đường thẳng vuông góc với AH cắt BC tại M a)chứng minh tứ giác BCMN là hình thang b) chứng minh BN=MN

in progress 0
Athena 19 phút 2021-10-05T10:52:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:53:21+00:00

  Đáp án: a) ta có AH vuông góc BC;

  MN vuông góc AH;

  => BC // MN; => BCMN là hình thang;

  B) VÌ MN // BC => góc NMB= góc MBC( so le trong);

  mà MBC=NBM(t/c tia phân giác);

  => NMB=NBM;

  => tam gíac NBM cân tại N; => BM=MN

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-05T10:53:26+00:00

  cách giả nèta có : AH vuông góc BC;

  MN vuông góc AH;

  => BC // MN; => BCMN là hình thang;

  B) VÌ MN // BC => góc NMB= góc MBC( so le trong);

  mà MBC=NBM(t/c tia phân giác);

  => NMB=NBM;

  => tam gíac NBM cân tại N

  => BM=MN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )