cho tam giác vuông ABC có BC không đổi , lấy AH là đường cao. Tìm điều kiện của tam giác ABC để AH có độ dài lớn nhất

Question

cho tam giác vuông ABC có BC không đổi , lấy AH là đường cao. Tìm điều kiện của tam giác ABC để AH có độ dài lớn nhất

in progress 0
Eden 6 ngày 2021-12-06T15:24:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:26:36+00:00

  Gọi $M$ là trung điểm cạnh huyền $BC$

  $\to MA = MB = MC = \dfrac{1}{2}$

  Do $BC$ không đổi

  nên $MA$ không đổi

  Xét $ΔAHM$ vuông tại $H$ luôn có:

  $AH \leq AM$ (cạnh góc vuông $\leq$ cạnh huyền)

  Do đó $AH_{\max} = AM$

  $\to H \equiv M$

  $\to AM\perp BC$

  $\to AM$ là đường cao

  mà $AM$ là trung tuyến

  $\to ΔABC$ vuông cân tại $A$

  0
  2021-12-06T15:26:55+00:00

  Ta có:

  $AH.BC=AB.AC$ (do $ΔABC$ vuông tại $A$)

  $⇒AH=\dfrac{AB.AC}{BC}$ 

  Áp dụng bđt Cauchy có:

  $AH=\dfrac{AB.AC}{BC}≤\dfrac{AB^2+AC^2}{2BC}=\dfrac{BC^2}{2BC}=\dfrac{BC}{2}$ không đổi

  Dấu $=$ xảy ra $⇔H≡$ trung điểm của $BC$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )