Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R và S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R và S đồng phẳng thì:

Question

Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R và S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R và S đồng phẳng thì:
a) Ba đường thẳng PQ, SR và AC hoặc song song hoặc đồng quy.
b) Ba đường thẳng PS, RQ và BD hoặc song song hoặc đồng quy.

in progress 0
Nevaeh 16 phút 2021-09-12T00:28:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:29:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có:
  PQ=(ABC)∩(PQRS)
  RS=(PQRS)∩(ACD)
  AC=(ABC)∩(ACD)
  ⇒PQ, RS, AC song song hoặc đồng quy.
  b) PS =(ABD)∩(PQRS)
  RQ=(BCD)∩(PQRS)
  BD=(ABD)∩(CBD)
  ⇒ PS,RQ,BD song song hoặc đồng quy.

  HỌC TỐT

   

  0
  2021-09-12T00:30:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có:

  PQ = (ABC) ∩ (PQRS)

  RS = (PQRS) ∩ (ACD)

  AC = (ABC) ∩ (ACD)

  Vậy hoặc PQ, RS, AC đồng qui hoặc song song.

  b) PS =(ABD) ∩ (PQRS)

  RQ = (BCD) ∩ (PQRS)

  BD = (ABD) ∩ (CBD)

  Vậy PS, RQ, BD đồng quy hoặc song song.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )