cho tứ giác ABCD ,cho hai đường chéo cắt nhau tại O, chứng minh ABCD là hình bình hành

Question

cho tứ giác ABCD ,cho hai đường chéo cắt nhau tại O, chứng minh ABCD là hình bình hành

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-08-09T15:33:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:35:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề: Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo cắt nhau tại O là trung điểm mỗi đường,chứng minh ABCD là hình bình hành

  Vì O là trung điểm AC, BD

  $\to\dfrac{OA}{OC}=\dfrac{OB}{OD}\to AB//DC$

  Lại có : $\dfrac{OA}{OC}=\dfrac{OD}{OB}\to AD//CB\to \Diamond ABCD$ là hình bình hành

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )