Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCl, dung dịch thu được có pH=.Vì sao ?

Question

Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCl, dung dịch thu được có pH=.Vì sao ?

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-07-09T22:10:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:11:26+00:00

  Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCL sẽ thu đươc pH > 7.

  Vì khi cho dư dd Na2CO3 thì ion Na+ và CO32- sẽ dư mà ion Na+ mạnh hơn CO32- nên dd có pH

   

  0
  2021-07-09T22:11:32+00:00

  Dung dịch thu được gồm $NaCl$ và $Na_2CO_3$, trong đó: $Na_2CO_3$ phân li thành ion $Na^{+}$ và ion $CO_3^{2-}$ mà ion $Na^{+}$ mạnh hơn ion $CO_3^{2-}$ nên tạo môi trường bazo và dung dịch thu được có độ pH.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )