cho x + y = 1 cm rằng x phần y mũ 3 – 1 – y phần x mũ 3 – 1 + 2( x – y ) phần x mũ 2 y mũ 2 + 3 = 0

Question

cho x + y = 1 cm rằng x phần y mũ 3 – 1 – y phần x mũ 3 – 1 + 2( x – y ) phần x mũ 2 y mũ 2 + 3 = 0

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-07-11T09:25:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:26:45+00:00

  Đáp án:

   = `0 ĐPCM`

  Giải thích các bước giải:

   Xem hình

  0
  2021-07-11T09:26:59+00:00

  Đáp án:                                                                                                                                                       chứng minh : x/y^3-1 – y/x^3-1 +2(x+y)/x^2y^2+2=0

   

  Giải thích các bước giải:_ từ gt đề bào ta có :

  * x/y^3-1 -y/x^-1 =x/(y-1).(y^2+y+1) -y/(x-1).(x^2+y+1)                                                                                                         =-1/y^2+y+1 +1/x^2+x+1                (1)                                                             *(x^2+x+1) .(y^2+y+1)=x^2y^2+(xy)^2+2 =x^2y^2+3     (2)                                                              -từ (1) và (2) :   x/y^3-1 – y/x^3-1 + 2(x+y)/x^2y^2+3                                                                                   =y-x+ x-y/(y^2+y+1).(x^2+x+1)=0(ĐPCM)                                                                                    Chúc bạn học tốt nhé !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )