cho x+y+xy =5/4.tìm GTNN của A=x^2+y^2 Giải chi tiết ạ .Cảm ơn mn nhiều

Question

cho x+y+xy =5/4.tìm GTNN của A=x^2+y^2
Giải chi tiết ạ .Cảm ơn mn nhiều

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-05T18:28:41+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:29:57+00:00

  Đáp án:

   `A_{min}=1/ 2` khi `x=y=1/2`

  Giải thích các bước giải:

   `x+y+xy=5/4`

  Với mọi `x;y` ta có:

  `\qquad (x-y)^2\ge 0`

  `<=>x^2-2xy+y^2\ge 0`

  `<=>x^2+y^2\ge 2xy`

  `<=>1/ 2 (x^2+y^2)\ge xy` $(1)$

  $\\$

  `\qquad (x-1/2)^2\ge 0`

  `<=>x^2-x+1/4\ge 0`

  `<=>x^2\ge x-1/4` $(2)$

  $\\$

  `\qquad (y-1/2)^2\ge 0`

  `<=>y^2-y+1/4\ge 0`

  `<=>y^2\ge y-1/4` $(3)$

  Từ `(1);(2);(3)` suy ra:

  `\qquad 1/2(x^2+y^2)+x^2+y^2\ge (xy+x+y)-1/4-1/4`

  `<=>3/2(x^2+y^2)\ge 5/4-1/2=3/4` 

  `<=>x^2+y^2\ge 1/2`

  Dấu “=” xảy ra khi `x=y=1/2`

  Vậy $GTNN$ của `A=x^2+y^2` bằng `1/2` khi `x=y=1/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )