Chứng minh:15n + 15n+2 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n

Question

Chứng minh:15n + 15n+2 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-04T02:14:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T02:16:15+00:00

  Đáp án:

  Ta có: 15n+15n+2= 15n+15n.152 = 15n.(1+152) =15n.(1+225) =15n.226

  Vì 226 chia hết cho 113 =>15n.226 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n hay 15n+15n+2 Vậy 15n+15n+2 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n

  Giải thích các bước giải: Ta có: 15n+15n+2= 15n+15n.152 = 15n.(1+152) =15n.(1+225) =15n.226 Vì 226 chia hết cho 113 =>15n.226 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n hay 15n+15n+2 Vậy 15n+15n+2 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n

  0
  2021-10-04T02:16:31+00:00

  Ta có: 15n+15n+2= 15n+15n.152

  = 15n.(1+152)

  =15n.(1+225)

  =15n.226

  Vì 226 chia hết cho 113

  =>15n.226 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n

  hay 15n+15n+2

  Vậy 15n+15n+2 chia hết cho 113 với mọi số tự nhiên n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )