chứng minh đại não người tiến hóa hơn động vật lớp thú Mình cần gấp ạ

Question

chứng minh đại não người tiến hóa hơn động vật lớp thú
Mình cần gấp ạ

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-09-29T21:02:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T21:04:42+00:00

  -Về cấu tạo:
  + Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú.
  + Não người có nhiều khúc cuộn não 

  ⇒ tăng diện tích bề mặt, tăng noron (là trung tâm của các phản xạ có điều kiện)
  -Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có:
  + Vùng vị giác
  + Vùng hiểu tiếng nói
  + Vùng hiểu chữ viết
  + Vùng vận động ngôn ngữ
  ⇒ Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )