chứng minh đúng đắn của câu tục ngữ ” một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao”

Question

chứng minh đúng đắn của câu tục ngữ
” một cây làm chẳng lên non
ba cây chụm lại lên hòn núi cao”

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-01T00:34:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:36:25+00:00

  chứng minh : Trong Thực tế bốn nghìn năm gây dựng và giữ nước  đã chứng minh điều đó . cuộc khánh chiến chống quân minh của nhà Hồ Những chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ta ủng hộ ,Không đoàn kết được sức dân để tạo nên một cuộc chiến tranh nhân dân, nên đã dẫn tới thất bại.Nhưng có một cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để chống lại quân Minh được nhân dân đồng lòng ủng hộ và họ tham gia vào cuộc kháng chiến nên dẫn tới chiến thắng. Và đó chính là điều thể hiện ý nghĩa của câu thơ :
                  ” một cây làm chẳng lên non

                     ba cây chụm lại lên hòn núi cao”

  0
  2021-10-01T00:36:47+00:00

  “Một cây làm chẳng lên non”có nghĩa là một người thí khó có thể làm nên được việc. “Ba cây chụm lại lên hòn núi cao” là có nhiều người cùng làm thì việc sẽ hoàn thành. Cả câu có nghĩa là: Chỉ có một người thí không thể làm nên việc gì, còn nếu có nhiều người chung sức thì việc dù lớn đến mấy cũng sẽ thành công.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )