Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố sau. + Số giờ nắng:…………………………………………………………………. + Nhiệt độ trung bình:…………

Question

Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố sau.
+ Số giờ nắng:………………………………………………………………….
+ Nhiệt độ trung bình:……………………………………………………………
+ Hướng gió: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Lượng mưa và độ ẩm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-09T04:22:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:24:13+00:00

  + Số giờ nắng: 1400-3000 giờ/năm.

  + Nhiệt độ trung bình: trên 200C

  + Hướng gió: 

  – Gió mùa mùa đông: (gió mùa Đông Bắc)

  – Gió mùa mùa hạ: (gió mùa Tây Nam)

  + Lượng mưa và độ ẩm:

  – Lượng mưa trung bình năm cao: 1500-2000 mm. Mưa phân bố không đều.

  – Độ ẩm không khí cao trên 80%.

  0
  2021-09-09T04:24:25+00:00

  Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa :

  + Số giờ nắng: 1400-3000 giờ

  + Nhiệt độ trung bình: trên $20^{0}$C

  + Hướng gió: mùa hạ hướng tây nam (hoặc đông nam), mùa đông hướng đông bắc

  + Lượng mưa và độ ẩm: lượng mưa trung bình từ 1500-2000mm, độ ẩm không khí cao trên 80%

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )