chứng minh rằng n(2m-3)-2m(n+1) chia hết cho 5

Question

chứng minh rằng n(2m-3)-2m(n+1) chia hết cho 5

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-08-22T01:43:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:45:03+00:00

  Đáp án:

   Dưới

  Giải thích các bước giải:

   Phân tích:

  $n(2m-3)-2m(n+1)$

  $⇒2mn-3n-2mn-2m$

  $⇒3n-2m$

  $⇒-(3n+2m)$

  Ta có:$3n+2m \vdots 5 ⇒-(3n+2m)\vdots 5 (ĐK:m,n∈Z,m=n)$

  Vậy đpcm 

  $\text{Xin hay nhất}$ ????

  0
  2021-08-22T01:45:18+00:00

  `n(2m-3)-2m(n+1)`

  `=2mn-3n-2mn-2m`

  `=-3n-2m`

  `=-(3n+2m).`

  Có: `-(3n+2m)` chưa chắc chia hết cho `5`, trường hợp xảy ra khi `3n+2m⋮5.`

  Vậy `-(3n+2m)` chưa chắc chia hết cho `5`, trường hợp xảy ra khi `3n+2m⋮5.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )