Chứng minh rằng: Nếu một tam giác có 2 cạnh là a và b, góc nhọn tạobởi 2 cạnh đó làthì diện tích của tam giác đó bằng: S =1sin2ab

Question

Chứng minh rằng: Nếu một tam giác có 2 cạnh là a và b, góc nhọn tạobởi 2 cạnh đó làthì diện tích của tam giác đó bằng: S =1sin2ab

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-08-05T01:11:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:12:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Vẽ tam giác ABC(AB=a,AC=b) và góc BAC=α. Kẻ đường cao BH(H thuộc AC)
  Khi đó: Diện tích tam giác ABC=1/2.BH.AC
  Mà:BH=a.sin(α). Do đó S_{ABC}=1/2.a.b.sin(α)(dpcm)

   

  0
  2021-08-05T01:13:00+00:00

  Đáp án:

  Vẽ t/g ABC (A là góc nhọn), đường cao BH. 
  $\frac{1}{2}$ .AB.AC.sinA

  = $\frac{1}{2}$.AB.AC.$\frac{BH}{AB}$ 

  = $\frac{1}{2}$.BH.AC = S(ABC).

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )