Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì (n-3).n.(n+3)+9 không thể chia hết cho 27.

Question

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì (n-3).n.(n+3)+9 không thể chia hết cho 27.

in progress 0
Valentina 8 phút 2021-10-18T22:47:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T22:48:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  TH1: n=3k

   xét tính chia hết cho 3

  3k-3 chia hết cho 3

  3k chia hết cho 3

  rút hết 3 rồi nhân lại

  Thành 27.(k-1).k.(k+1)+9 không chia hết cho 27 đí

  TH2: n=3k+1

  thấy cả n-3, n và n+3 đều chia 3 dư 1

  Nên tích chia 3 dư 1

  Nên Tổng không chia hết cho 3

  Nên không chia hết cho 27 rồi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )