có 10 noãn bào bậc 1 của ruồi giấm giảm phân . xác định số tế bào trứng số thể định hướng dc tạo ra , cùng số nhiễm sắc thể chứa tronh tất cả trứ

Question

có 10 noãn bào bậc 1 của ruồi giấm giảm phân . xác định số tế bào trứng số thể định hướng dc tạo ra , cùng số nhiễm sắc thể chứa tronh tất cả trứng và thể cực . biết ruồi giấm có 2n=8

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-11-26T11:38:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:39:51+00:00

  Đáp án:

  – Khi giảm phân, một noãn bào bậc 1 cho 1 trứng và 3 thể cực ⇒ 10 noãn bào bậc 1 cho 10 trứng và 30 thể cực

  – Số NST chứa trong mỗi tế bào trứng là 4 NST

   

  0
  2021-11-26T11:40:08+00:00

  Đáp án:

  Mỗi noãn bào bậc 1 giảm phân cho 1 trứng và 3 thể cực

  Vậy có 10 noãn bào bậc 1 của ruồi giấm giảm phân cho 10 trứng

  Số NST của 1 trứng là n=4

  Giải thích các bước giải:

  co-10-noan-bao-bac-1-cua-ruoi-giam-giam-phan-ac-dinh-so-te-bao-trung-so-the-dinh-huong-dc-tao-ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )