có 153 tờ giấy bạc vừa loại 10 000 đồng, 20 000 đồng, 50 000 đồng. Trị giá mỗi loại tiền đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ

Question

có 153 tờ giấy bạc vừa loại 10 000 đồng, 20 000 đồng, 50 000 đồng. Trị giá mỗi loại tiền đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ

in progress 0
Serenity 8 giờ 2021-09-07T10:47:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:48:42+00:00

  Mỗi loại tiền có số tờ là:

  153:3=51(tờ)

  Đáp số: 51 tờ

   

  0
  2021-09-07T10:49:26+00:00

  Đáp án: 51 tờ 

  Giải thích các bước giải: nếu như nhau thì lấy 153 chia cho 3 là ra

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )