có 20 bông hoa trong đó có tám bông hồng bẩy bông cúc năm bông đào. chọn ngẫu nhiên bốn bông, hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong đó là được chọn có đ

Question

có 20 bông hoa trong đó có tám bông hồng bẩy bông cúc năm bông đào. chọn ngẫu nhiên bốn bông, hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong đó là được chọn có đầy đủ cả ba loại

in progress 0
Eden 1 năm 2021-10-01T02:46:38+00:00 1 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:47:57+00:00

  Đáp án: 4760

  Giải thích các bước giải:

  Chọn 1 bông hồng trong 8 bông hồng có: 8 cách chọn

  Chọn 1 bông cúc trong 7 bông cúc có: 7 cách chọn

  Chọn 1 bông đào trong 5 bông đào có 5 cách chọn

  Chọn 1 bông trong 17 bông còn lại có: 17 cách chọn

  Vậy để chọn 4 bông hoa có đủ cả 3 loại có: 8.5.7.17=4760 cách

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )