Có 4 lọ dung dịch bị mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: KOH, Na2SO4, AgNO3, HCl. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biệt các dung dịch trên

Question

Có 4 lọ dung dịch bị mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch
sau: KOH, Na2SO4, AgNO3, HCl. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biệt các dung dịch trên

in progress 0
Gianna 2 tuần 2021-11-26T17:58:17+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:59:58+00:00

  cho quỳ tím vào 4dd

  -quỳ tím hóa đỏ là HCl

  -quỳ tím hóa xanh là KOH

  -quỳ tím không đổi màu là Na2SO4 và AgNO3

  cho HCl vào 2 dd Na2SO4 và AgNO3

  -có kết tủa trắng là AgNO3

  -còn lại là Na2SO4

  \(AgN{O_3} + HCl \to AgCl + HN{O_3}\)

   

  0
  2021-11-26T18:00:08+00:00

  Trích mẫu thử đánh số thứ tự

  – Nhỏ 3 mẫu thủ trên vào mẩu giấy quì tím

  +) Nếu mẫu thử nào làm quì tím chuyển xanh là KOH

  +) Còn lại Na2SO4, CaCl2 ko làm quì tím chuyển màu (*)

  – Cho BaCl2 tác dụng với (*), nếu mẫu thử nào xuất hiện kết tử là Na2SO4

  – Còn lại CaCl2 không hiện tượng

  PTHH: BaCl2 + Na2SO4 ===> BaSO4 + 2NaCl

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )