Có 4l dầu đổ vào hai loại chai,trong đó 1l dầu đổ đều vào 2 chai nhỏ,số dầu còn lại đổ đều vào 5 chai to. tìm lượng dầu trong mỗi chai nhỏ,mỗi chai to

Question

Có 4l dầu đổ vào hai loại chai,trong đó 1l dầu đổ đều vào 2 chai nhỏ,số dầu còn lại đổ đều vào 5 chai to. tìm lượng dầu trong mỗi chai nhỏ,mỗi chai to.
giúp em với ạ em ko bik làm em đang cần gấp ạ!
nhanh cảm ơn=vote+5 sao+ctlhn

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-28T13:47:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:48:20+00:00

  Trả lời :

  Số lít dầu đổ vào 5 chai to là:

  $\text{4 – 1 = 3 ( l )}$

  Số lít dầu của mỗi chai nhỏ là :

  $\text{1 : 2 = 0,5 ( l )}$

  Số lít dầu của mỗi chai to là :

  $\text{3 : 5 = 0,6 ( l )}$

  Đáp số : …….. 

  $\text{Xin hay nhất !}$

  $\text{Học tốt !}$

  $\text{@No copy}$

  $\text{#Thiên Băng/Olympia}$

  Xin hay nhất ạ , nhóm mình đang rất cần điểm , xin chủ tus cho hay nhất , nếu cho được thì cảm ơn chủ tus ạ 

  0
  2021-10-28T13:48:24+00:00

  * Đáp án : Chai nhỏ : `0,5 l`

                Chai to : `0,6 l`

  * Giải thích các bước giải :

      Số dầu đổ vào 5 chai to là :

        `4 – 1 = 3 ( l )`

      Mỗi chai nhỏ chứa số dầu là :          

        `1 : 2 = 0,5 ( l )`          

      Mỗi chai to chứa số dầu là :

       ` 3 : 5 = 0,6 ( l )`

                   Đáp số : Chai nhỏ : `0,5 l`

                                 Chai to : `0,6 l`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )