Có 8 chiếc ghế được xếp thành 1 hàng ngang, xếp ngẫu nhiên 8 học sinh gồm 5 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đ

Question

Có 8 chiếc ghế được xếp thành 1 hàng ngang, xếp ngẫu nhiên 8 học sinh gồm 5 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng 1 học sinh. Tính xác suất để không có bất kì 2 học sinh lớp 12 ngồi cạnh nhau.

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-20T00:10:22+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:11:38+00:00

  Đáp án:

  14400 cách 

  Giải thích các bước giải:

  Xếp 5 học sinh lớp 11 vào vị trí trước có: 5! cách

  `=>` tạo ra 6 chỗ trống gồm ở giữa, trước và sau của 5 học sinh lớp 11 đó

  Xếp 3 học sinh lớp 12 vào ghế, chọn 3 vị trí trong 6 vị trí trống đó, rồi sắp xếp 3 học sinh vào 3 vị trí đó có: $C_6^3.3!$ hoặc $A_6^3$ cách

  Khi đó sẽ không có bất kỳ học sinh lớp 12 nào ngồi cạnh nhau

  Vậy có tổng số cách xếp 8 học sinh đó là:

  $5!.A_6^3 = 14400$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )