có bao nhiêu Giá trị của tham số m thuộc tậpE ={-3;-2;-1;0;1;2} để phương trình 2msinxcosx+4cos^2x=m+5 có nghiệm cíu em các ac oiiii

Question

có bao nhiêu Giá trị của tham số m thuộc tậpE ={-3;-2;-1;0;1;2} để phương trình 2msinxcosx+4cos^2x=m+5 có nghiệm cíu em các ac oiiii

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-07-20T18:52:42+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:54:33+00:00

  Đáp án:

  $m = \left\{-3;-2;-1\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  $2m\sin x\cos x + 4\cos^2x = m + 5$

  $\Leftrightarrow m\sin2x + 2(1 + \cos2x) = m + 5$

  $\Leftrightarrow m\sin2x + 2\cos2x = m + 3$

  Phương trình có nghiệm

  $\Leftrightarrow m^2 + 2^2 \geq (m + 3)^2$

  $\Leftrightarrow 6m + 9 \leq 4$

  $\Leftrightarrow m \leq -\dfrac{5}{6}$

  Do $m \in E$

  $\Rightarrow m = \left\{-3;-2;-1\right\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )