có mấy hình thức liên kết câu và đoạn văn

Question

có mấy hình thức liên kết câu và đoạn văn

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-07-24T19:27:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:29:18+00:00

  + Phép lặp từ ngữ.

  + Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng.

  + Phép thế.

  + Phép nối.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )