Có thể giải thích cho em x^(1/2) với x^(-1/2) là như thế nào không ạ

Question

Có thể giải thích cho em x^(1/2) với x^(-1/2) là như thế nào không ạ

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-02T14:41:10+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:42:15+00:00

  Đáp án:

  $x^{1/2} =\sqrt{x}$

  $x^{-1/2} =\frac{\sqrt{x}}{x}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

  +)  $x^{1/2} = \sqrt[2]{x¹} =\sqrt{x}$

  ADCT: $x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}$ 

  +) $x^{-1/2} = \frac{1}{x^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x}$

  ADCT: `x^{-n} = \frac{1}{x^n}`

  0
  2021-09-02T14:42:53+00:00

   Mik Tb trong hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )