Có thể thay đổi khoảng cách trong phép tịnh tiến theo toạ độ cực không?

Question

Có thể thay đổi khoảng cách trong phép tịnh tiến theo toạ độ cực không?

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-03T00:20:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:22:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Có thể thay đổi được

  0
  2021-09-03T00:22:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chưa thật sự hiểu ý bạn nhưng nôm na theo mình là có thể thay đổi khoảng cách trong phép tịnh tiến nếu phép tịnh tiến tăng theo chiều dương 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )