Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

Question

Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

in progress 0
Emery 2 năm 2021-08-28T01:35:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:36:48+00:00
  -1
  2021-08-28T01:37:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hết năm 2014 số dân của xã đó tăng lên :                                                                          90 000 000 × 1,2% = 108000 (người)

  Hết năm 2014 số dân của xã đó là :

        9000000+108000=90108000(người)

                           Đáp số : 90108000 người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )