đặc điểm nào dưới đây thuộc khu công nghiệp tập trung A thường gắn với đồ thị vừa hoặc đô thị lớn B gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ C lao

Question

đặc điểm nào dưới đây thuộc khu công nghiệp tập trung
A thường gắn với đồ thị vừa hoặc đô thị lớn
B gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ
C lao động dồi dào va gần vùng nguyên liệu
D có thị trường tiêu thụ lớn đảm bảo kĩ thuật

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-03T16:25:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:26:14+00:00

  C lao động dồi dào va gần vùng nguyên liệu

  0
  2021-09-03T16:27:04+00:00

  đặc điểm nào dưới đây thuộc khu công nghiệp tập trung

  A thường gắn với đồ thị vừa hoặc đô thị lớn

  B gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

  (C) lao động dồi dào va gần vùng nguyên liệu

  D có thị trường tiêu thụ lớn đảm bảo kĩ thuật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )