đánh giá phong trào tây sơn đối với lich sử dân tộc

Question

đánh giá phong trào tây sơn đối với lich sử dân tộc

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-26T07:54:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:56:25+00:00

  Bài làm

  * Đánh giá:

  – Chỉ sau 17 năm (1771 – 1788), phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ.

  – Phong trào Tây Sơn đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

  – Công lao của quân Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc.

  0
  2021-09-26T07:56:32+00:00

  – Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm.

  – Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

  – Phong trào Tây Sơn đánh tan quân xâm lược nhà Thanh hoàn toàn giải phóng đất nước.

  =>Công lao của quân Tây Sơn vừa thống nhất đất nước vừa gắn với giành độc lập dân tộc, ……

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )