Đánh giá vai trò của các thành tựu văn hóa của Hy Lạp và Rô ma cổ đại đối với lịch sử nhân loại?

Question

Đánh giá vai trò của các thành tựu văn hóa của Hy Lạp và Rô ma cổ đại đối với lịch sử nhân loại?

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-09-10T03:08:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:10:05+00:00

  – Thủ công nghiệp phát triển hình thành nên nhiều nghề mới, sản xuất ra nhiều mặt hàng nổi tiếng.

  – Nhiều xưởng thủ công quy mô lớn, chuyên sản xuất một mặt hàng có chất lượng cao ra đời.

  – Sự phát triển của thủ công nghiệp làm cho sản xuất hàng hóa tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng, thúc đẩy lưu thông tiền tệ phát triển.

  ⇒ Làm cho nền kinh tế Hy Lạp và Rô-ma phát triển nhanh chóng, trở thành các quốc gia giàu mạnh.

  0
  2021-09-10T03:10:37+00:00

  Nêu những thành tựu văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rô ma

  a. Lịch và chữ viết:

  – Lịch: người Rô ma tính được 1 năm có 365 ngày và ¼, định ra 1 tháng có 30

   hoặc 31  ngày, riêng tháng 2 có 29 ngày…

  – Chữ viết:

  + Phát minh ra hệ thống chữ cái A,B.C…

  +Phát minh ra chữ số La mã…

   

  b. Khoa học

  – Toán học: Ta let, Pi ta go, Ơ clit đưa ra những định lý , định đề có giá trị

  khái quát cao…

  – Vật lý: Ac si met với phát minh cơ học và nguyên lý vật nổi…

   

  c. Văn học:

  – Hy Lạp:+ anh hùng ca “I li at và Ô đi xê”…

                   + Nhiều nhà soạn kịch nổi tiếng: Ê sin, Sô phốc lơ…

  – Rô ma: các nhà thơ: Viếc ghin, Luc nê xơ…

   d. Nghệ thuật:

  – Điêu khắc: tượng thần A tê na, tượng lực sĩ ném đĩa…

  – Kiến trúc: đền Pác tê nông, đấu trường ở Rô ma…

  giúp chúng ta ngày nay có những phát minh tuyệt vời bắt đầu từ thành tựu trên, có lịch, biết ngày, chữ viết,….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )