dãy đồng đẳng Hidrocacbon có công thức chung CnH2n thuộc về

Question

dãy đồng đẳng Hidrocacbon có công thức chung CnH2n thuộc về

in progress 0
Emery 5 ngày 2021-12-04T05:58:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:59:35+00:00

  Khi $n \ge 2$, dãy đồng đẳng là anken. 

  Khi $n \ge 3$, dãy đồng đẳng là xicloankan.

  0
  2021-12-04T06:00:15+00:00

  Đáp án:

  Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của ankan.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )